Advies

Beveiligingsadviesplan en bijbehorende risicoklasse conform de VRKI.


ADVIES
Omdat elke situatie verschillend is, begint goede beveiliging met een gedegen advies. Dat bestaat uit een risicoanalyse met behulp van de Verbeterde Risicoklassenindeling (V.R.K.I.) waarna aan de hand van een Programma van Eisen (P.V.E.) in een beveiligingsplan de noodzakelijke maatregelen worden voorgesteld.

Daarbij gaat het onder andere om:
Organisatorische maatregelen 
Bouwkundige maatregelen
Elektronische maatregelen
-  Signaleringsmaatregelen
Compartimentering. (meeneembeperkende maatregelen)
-  Alarmering
Reactie / Alarmopvolging

Een duidelijke offerte geeft u volledige informatie over uw investering. U weet precies waar u aan toe bent.


Risicoklassenindeling:                                          

Klasse  1: laag risico
           2: gemiddeld risico
           3: verhoogd risico
           4: hoog risico

Een gemiddeld  woonhuis valt onder risicoklasse 1 of 2, en een bedrijf / winkel onder risicoklasse 2 of 3. Uiteraard is de attractiviteit en de (verzekerde)waarde hierbij van groot belang.

Beveiligingscertificaat of opleverbewijs
In het beveiligingsplan worden de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen conform het plan van eisen beschreven.

Voldoet u na installatie en/of aanpassing aan alle noodzakelijke eisen dan wordt het VEB Beveiligingscertificaat (Attest) uitgereikt.

Voldoet u na installatie en/of aanpassing slechts aan een gedeelte van de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zoals omschreven in het plan van eisen, zal het VEB opleverbewijs worden verstrekt.

Ook voor reeds bestaande beveiligingsmaatregelen kan een verzekeringsbewijs worden afgeven, mits deze aan de huidige eisen voldoet.

Geldigheidsduur
Het VEB Beveiligingscertificaat (Attest) of opleverbewijs is 5 jaar geldig, mits er een onderhoudscontract is afgesloten voor de gelijke periode. Zonder onderhoudscontract is de geldigheidsduur 1 jaar.