Overvalbeveiliging


Tegen een overval kunt u zich niet altijd bewapenen. Wel kunt u preventieve maatregelen treffen zodat de kans dat u hiervan het slachtoffer wordt kleiner is.
Ook kunnen er maatregelen worden getroffen die de opsporing van de verdachte(n) van een overval kunnen bespoedigen cq als bewijsmateriaal kunnen dienen.

DNA-spayHet onzichtbare SDNA spraysysteem

Het SDNA spraysysteem bestaat uit een unit die gekoppeld is aan het overvalalarm.
Zodra het overvalalarm afgaat en de dader binnen bereik van de unit komt, wordt de unit automatisch geactiveerd en verspreidt een unieke spray. Tevens genereert het systeem een alarmsignaal dat automatisch kan worden doorgestuurd naar de videomeldkamer.
De dader komt met deze onzichtbare DNA-spray in contact en draagt daardoor sporen met zich mee. Die zijn met het blote oog niet zichtbaar en blijven langdurig zitten. Ze worden zichtbaar zodra er licht van speciale UV-lampen op valt. Zodra het systeem geļnstalleerd is zullen er bordjes worden geplaatst dat bij een overval het SDNA spraysysteem inweking zal treden. Een preventieve maatregel die potentiėle overvallers zal afschrikken.
Merk uw bezittingen met DNA gel
Er bestaat ook een gel waarmee u uw kostbaarheden “onzichtbaar” met DNA kunt merken. Bij aankondiging middels stickers zal hier een preventieve werking vanuit gaan, de goederen zullen minder snel aan helers kunnen worden doorverkocht en bij terugvondst spoedig aan de rechtmatige eigenaar kunnen worden teruggeven.